Loading...

“Анализ и оценка на административния, технически и финансов капацитет на институционалните бенефициенти на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020″

Дата на обявяване: 12.09.2015
Крайна дата за подаване на документи: 11.11.2015

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, на основание Решение № РД-16-784/12.09.2015 г. на министъра на икономиката, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: “Анализ и оценка на административния, технически и финансов капацитет на институционалните бенефициенти на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.”

Становище на АОП за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Решение

Обявление и Анекс

Документация за участие

Доклад на АОП за законосъобразност на процедура за възлагане на обществена поръчка

Решение за промяна

Документация за участие – актуална

Разяснения от 28.09.2015г.

Разяснения от 05.10.2015 г.

Разяснения от 02.11.2015 г.

Разяснения от 05.11.2015 г.

Протокол 2 (публикуван на 26.11.2015г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикуван на 16.12.2015г.)

Доклад (публикуван на 30.12.2015 г.

Протоколи от 1 до 5 вкл. (публикувани на 30.12.2015 г.)

Решение за класиране (публикувано на 30.12.2015 г.)

Информация за освободени гаранции за участие (21,01,2016)

Информация за освободени гаранции за участие (10.03.2016)

Договор 1 част

Договор 2 част

Обявление за приключване на договор /публикувано на 11.01.2018/

Споделете