Loading...

“Аудиовидео Орфей” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 25.10.2019

“Аудиовидео Орфей” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете