Loading...

„Автомагистрали“ ЕАД обявява конкурс за избор на застрахователно дружество за застраховките „Гражданска отговорност“ и „Каско“ на МПС на дружеството.

Дата на обявяване: 01.11.2018

„Автомагистрали“ ЕАД обявява конкурс за избор на застрахователно дружество за застраховките „Гражданска отговорност“ и „Каско“ на МПС на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете