Loading...

“БАЕЗ” ЕАД, гр. София набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги

Дата на обявяване: 25.05.2017
Крайна дата за подаване на документи: 14.06.2017

“БАЕЗ” ЕАД, гр. София, обявява процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при спазване изискванията на “Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции”, представляващи Приложение № 3 към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Обявата може да видите тук

Споделете