Loading...

„БАЕЗ” ЕАД обявява 2 конкурса – за избор на доставчик на информационна система и скоринг модел за оценка на кредитния риск и определяне на кредитен лимит.

Дата на обявяване: 08.02.2019

„БАЕЗ” ЕАД обявява 2 конкурса – за избор на доставчик на информационна система и скоринг модел за оценка на кредитния риск и определяне на кредитен лимит.

Подробна информация може да изтеглите от тук:

Обява 1.

Заявление 1.

Обява 2.

Заявление 2.

Споделете