Loading...

БАЕЗ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на леки автомобили, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 17.05.2024

БАЕЗ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на леки автомобили, собственост на дружеството, а именно:

MAZDA 6, с рег.№ СА5832ХА

KIA SEED, с рег.№ СВ9305НР,

Споделете