Loading...

“Българската банка за развитие” EАД обявява търг за продажба на недвижим имот, чрез електронната платформа към АППК:

Дата на обявяване: 17.06.2021

“Българската банка за развитие” EАД обявява търг за продажба на недвижим имот, чрез електронната платформа към АППКq както следва:

Под № 296 е обявен за продажба САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор:

02676.501.3888.1.9, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 81,12 кв.м. в гр.Банско,

обл.Благоевград.

https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/296

Споделете