Loading...

„Български морски квалификационен център“ ЕАД обявява конкурс за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет за 2017 г.

Дата на обявяване: 24.11.2017

„Български морски квалификационен център“ ЕАД обявява конкурс за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет за 2017 г.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете