Loading...

“Български морски квалификационен център” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на помещения, част от административната сграда, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 11.07.2019

“Български морски квалификационен център” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на помещения, част от административната сграда, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете