Loading...

„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, част от административната сграда, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 27.03.2019

„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, част от административната сграда, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете