Loading...

“Български морски квалификационен център” ЕАД обявява търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 04.03.2020

“Български морски квалификационен център” ЕАД обявява търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от недвижим имот, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Търг 1

Търг 2

Споделете