Loading...

„Български морски квалификационен центърт“ ЕАД публикува покана за конкурс за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на БМКЦ ЕАД за 2018 г.

Дата на обявяване: 30.11.2018

„Български морски квалификационен центърт“ ЕАД публикува покана за конкурс за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на БМКЦ ЕАД за 2018 г.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете