Loading...

„Български пощи” ЕАД обявява 2 търга с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 05.02.2019

„Български пощи” ЕАД обявява 2 търга с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук:

Обява Дунавци.

Обява Кортен.

Споделете