Loading...

„Български пощи“ ЕАД обявява два търга с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 09.10.2018

„Български пощи“ ЕАД обявява два търга с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, собственост на дружеството.

Търг 1.

Търг 2.

Споделете