Loading...

„Български пощи“ ЕАД обявява два търга за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 05.09.2019

„Български пощи“ ЕАД обявява два търга за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук:

Обява 1.

Обява 2.

Споделете