Loading...

„Български пощи“ ЕАД обявява два търга за продажба на неоперативни активи на дружеството.

Дата на обявяване: 01.03.2018

„Български пощи“ ЕАД обявява два търга за продажба на неоперативни активи на дружеството:

Търг 1.

Търг 2.

Споделете