Loading...

„Български пощи” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 26.07.2019

„Български пощи” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете