Loading...

„Български пощи“ ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 05.06.2018

„Български пощи“ ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете