Loading...

“Български пощи” ЕАД обявява търг за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 21.06.2018

“Български пощи” ЕАД обявява търг за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Обява Курново.

Обява Водици.

Обява Дунавци.

Обява Бъндерица.

Обява Долапи.

Споделете