Loading...

„Български пощи” ЕАД обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 26.07.2019

„Български пощи” ЕАД обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук:

Търг 1.

Търг 2.

Търг 3.

Търг 4.

Търг 5.

Споделете