Loading...

“Български пощи” ЕАД обявява търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 27.04.2020

“Български пощи” ЕАД обявява търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Търг 1

Тръг 2

Търг 3

Търг 4

Споделете