Loading...

„Български пощи“ ЕАД обявява търгове за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 07.06.2018

„Български пощи“ ЕАД обявява търгове за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Обява Бежаново.

Обява Смолян.

Обява Смолян 2.

Обява Батак.

Споделете