Loading...

“Български пощи” ЕАД открива конкурс за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансовото отчитане на финансовите отчети на дружеството за 2018 г.

Дата на обявяване: 03.10.2018

“Български пощи” ЕАД открива конкурс за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансовото отчитане на финансовите отчети на дружеството за 2018 г.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете