Loading...

„Български пощи“ ЕАД публикува обяви за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 04.09.2019

„Български пощи“ ЕАД публикува обяви за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Обява 1.

Обява 2.

Споделете