Loading...

„Български пощи“ ЕАД публикува обяви за търгове за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството:

Дата на обявяване: 04.05.2018

„Български пощи“ ЕАД публикува обяви за търгове за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството:

Обява Бъндерица

Обява Водици

Обява Долапите

Обява Курново

Обява Сливен

Обява Чучулигово

Споделете