Loading...

Балнеологичен център „Камена“ ЕАД, гр. Велинград обявява неприсъствен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. помещения, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 05.10.2018

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете