Loading...

БДЖ “Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 3 579 бр. товарни вагони, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 04.12.2018

БДЖ “Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 3 579 бр. товарни вагони, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете