Loading...

“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на четири броя недвижими имота, находящи се в ППП София, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 21.02.2020

“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на четири броя недвижими имота, находящи се в ППП София, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете