Loading...

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 6 /шест/ броя бракуван тягов подвижен състав, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 17.01.2020

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 6 /шест/ броя бракуван тягов подвижен състав, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук:

Обява

Приложение

Споделете