Loading...

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД Централно управление обявява търг с тайно наддаване за продажба в един лот на 1914 бр. отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Дата на обявяване: 03.01.2019

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД Централно управление обявява търг с тайно наддаване за продажба в един лот на 1914 бр. отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете