Loading...

“БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за продажба на 35 /тридесет и пет/ броя локомотиви и 1 /един/ брой вагон-отоплител, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 10.01.2020

“БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за продажба на 35 /тридесет и пет/ броя локомотиви и 1 /един/ брой вагон-отоплител, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете