Loading...

“БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за продажба на 38 броя локомотиви и 1 брой вагон-отоплител, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 20.06.2019

“БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за продажба на 38 броя локомотиви и 1 брой вагон-отоплител, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете