Loading...

“БДЖ-Товарни превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 427 броя товарни вагона, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 05.03.2020

“БДЖ-Товарни превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 427 броя товарни вагона, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете