Loading...

“БДЖ-Товарни превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 44 броя локомотиви и 1 брой-отоплител, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 27.03.2019

“БДЖ-Товарни превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 44 броя локомотиви и 1 брой-отоплител, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете