Loading...

“БДЖ-Товарни превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими краткотрайни и дълготрайни материални активи, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 21.11.2018

“БДЖ-Товарни превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими краткотрайни и дълготрайни материални активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете