Loading...

„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба в 1 лот на 1000 бр. окомплектовани талиги, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 31.10.2018

„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба в 1 лот на 1000 бр. окомплектовани талиги, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете