Loading...

“БДЖ-Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 35 /тридесет и пет/ броя локомотиви и 1 /един/ брой вагон-отоплител, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 09.09.2019

“БДЖ-Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 35 /тридесет и пет/ броя локомотиви и 1 /един/ брой вагон-отоплител, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете