Loading...

“БДЖ-Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 50 бр. локомотиви и 1 бр. вагон-отоплител, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 08.06.2018

“БДЖ-Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 50 бр. локомотиви и 1 бр. вагон-отоплител, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете