Loading...

“БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 500 /петстотин/ броя окомплектовани талиги с лети рами, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 18.03.2020

“БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 500 /петстотин/ броя окомплектовани талиги с лети рами, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете