Loading...

„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 555 бр. товарни вагони, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 02.05.2019

„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 555 бр. товарни вагони, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете