Loading...

„ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” (ДКК) ЕАД, гр. София набира оферти от регистрирани одитори

Дата на обявяване: 10.07.2019

„ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” (ДКК) ЕАД, гр. София набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуалните годишни финансови отчети на дружествата от Група „ДКК” ЕАД и Група „МОНТАЖИ” ЕАД, както и на консолидираните годишни финансови отчети на тези Групи за 2019 г.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете