Loading...

“Държавна консолидационна компания” ЕАД, гр. София обявява конкурс за набиране на оферти от лицензирани застрахователни дружества за застраховане на имуществото на дружеството за период от 1 /една/ година

Дата на обявяване: 17.03.2020

“Държавна консолидационна компания” ЕАД, гр. София обявява конкурс за набиране на оферти от лицензирани застрахователни дружества за застраховане на имуществото на дружеството за период от 1 /една/ година

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете