Loading...

„Държавна лаборатория Българска роза“ ЕООД, гр. София обявява конкурс за набиране на оферти от лицензирани застрахователни дружества за застраховане на имуществото на дружеството.

Дата на обявяване: 06.07.2018

„Държавна лаборатория Българска роза“ ЕООД, гр. София обявява конкурс за набиране на оферти от лицензирани застрахователни дружества за застраховане на имуществото на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете