Loading...

„Демонтаж на съществуваща климатична техника, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова климатична техника, за нуждите на Регионалните структури на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Дата на обявяване: 14.12.2018
Крайна дата за подаване на документи: 03.01.2019

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в обществена поръчка събиране на оферти с обява, с предмет: „Демонтаж на съществуваща климатична техника, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова климатична техника, за нуждите на Регионалните структури на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на ул. „Славянска” № 8“.

Обява (публикувана в профила на купувача на 14.12.2018 г.)

Информация за публикувана в профила на купувача обява (публикувана в профила на купувача на 14.12.2018 г.)

Документация, образци и проект на договор (публикувани в профила на купувача на 14.12.2018 г.)

Заглавна страница на документация (публикувана в профила на купувача на 14.12.2018 г.)

Разяснение (публикувано в профила на купувача на 20.12.2018 г.)

Протокол № 1 с констатации /публикуван в профила на купувача на 08.01.2019 г. и изпратен до участниците на 08.01.2019г./

Доклад /публикуван в профила на купувача на 31.01.2019 г./

Протоколи №№ 1-3 вкл. /публикувани в профила на купувача на 31.01.2019 г./

Договор /публикуван в профила на купувача на 21.03.2019/

Споделете