Loading...

„Дизайн и отпечатване на рекламни материали за визуализация на резултатите по проект “Техностарт – насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”

Дата на обявяване: 02.11.2016
Крайна дата за подаване на документи: 24.11.2016

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтеросавани участници за участие в процедура с предмет: „Дизайн и отпечатване на рекламни материали за визуализация на резултатите по проект “Техностарт – насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”.

Решение за откриване на процедура (публикувано на 02.11.2016г.)

Обявление за поръчка (публикувано на 02.11.2016г.)

Документация (публикувана на 02.11.2016г.)

Разяснения (публикувани на 10.11.16г.)

Протокол №1 относно непълнота или несъответствие

на информацията с изискванията към лично състояние и

Приложение 1 към Протокол №1 (публикуван на 01.12.16г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения /публикувано на 14.12.2016 г./

Доклад (публикуван на 27.12.2016г.)

Протоколи от 1 до 3 (публикувани на 27.12.2016г.)

Решение за класиране (публикувано на 27.12.2016г)

Обявление за възложена поръчка (изпратено в РОП на 14.02.2017г., публикувано на 14.02.2017г.)

Договор /публикуван на 14.02.2017/

Информация към АОП /публикувана на 19.06.2017/

Споделете