Loading...

„Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири, свързани с дейността на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“

Дата на обявяване: 26.08.2016
Крайна дата за подаване на документи: 19.09.2016

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в публично сътезание с предмет: Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири, свързани с дейността на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Решение за откриване на процедура (публикувано на 26.08.2016г.)

Обявление за поръчка (публикувано на 26.08.2016г.)

Документация (публикувана на 26.08.2016г.)

Разяснение (публикувано на 02.09.2016г.)

Разяснение (публикувано на 16.09.2016г.)

Протокол № 1 относно непълнота или несъответствие на информцията с изискванията към лично състояние и Приложение № 1 към Протокол № 1 (публикувани на 29.09.2016 г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 11.10.2016 г.)

Доклад /публикуван на 20.10.2016 г./

Протоколи от 1 до 3 вкл. / публикувани на 20.10.2016 г./

Решение /публикувано на 20.10.2016 г./

Договор /публикуван на 23.11.2016/

Обявление за възложена поръчка /изпратено в РОП на 23.11.2016 г. – публикувано в РОП на 23.11.2016 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано на 09.01.2018/

Споделете