Loading...

“Дизайн, предпечат и изработка на печатни материали – брошури, диплянки, листовки и други печатни издания и дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири, свързани с дейността на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

Дата на обявяване: 08.06.2015
Крайна дата за подаване на документи: 03.08.2015

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, на основание Решение № РД-16-468/08.06.2015 г. на министъра на икономиката, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет:

“Дизайн, предпечат и изработка на печатни материали – брошури, диплянки, листовки и други печатни издания и дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири, свързани с дейността на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., по обособени позиции:

1. “Дизайн, предпечат и изработка на печатни материали – брошури, диплянки, листовки и други печатни издания свързани с дейността на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020″,

2. “Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири, свързани с дейността на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020″.

Решение

Обявление и анекс

Документация за участие

Становище на АОП за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Разяснение от 15.06.2015 г.

Разяснение от 16.06.2015 г.

Разяснение от 22.06.2015 г.

Решение за промяна

Протокол с констатации относно плик № 1 “Документи за подбор” от 13.08.2015 г.

Документация за участие – актуална

Разяснение от 30.06.2015 г.

Разяснение от 02.07.2015 г.

Разяснение от 20.07.2015 г.

Разяснение от 24.07.2015 г.

Протокол с констатации относно плик № 1 “Документи за подбор”от 13.08.2015

Протоколи от № 1 до № 6 вкл.; Доклад, Решение за класиране; Решение за прекратяване на поз. 2; Писмо.

Информация за освободени гаранции за участие (05.11.2015)

Договор (04.12.2015)

Изпълнение на договор (13.01.2016)

Обявление за приключване на договор /публикувано на 08.01.2018/

Споделете