Loading...

ДКЦ “Свети Георги” ЕООД, гр. Хасково обявява конкурс за избор на застраховател за сключване застраховка “Имущество” на ДМА, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 25.10.2018

ДКЦ “Свети Георги” ЕООД, гр. Хасково обявява конкурс за избор на застраховател за сключване застраховка “Имущество” на ДМА, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете