Loading...

ДКЦ “Свети Георги” ЕООД, гр. Хасково обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание за отдаване под наем на помещения, представляващи части от недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 16.03.2020

ДКЦ “Свети Георги” ЕООД, гр. Хасково обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание за отдаване под наем на помещения, представляващи части от недвижим имот, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете