Loading...

ДКЦ “Свети Георги” ЕООД, гр. Хасково обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на помещения за търговска дейност, представляващи части от недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 27.09.2019

ДКЦ “Свети Георги” ЕООД, гр. Хасково обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на помещения за търговска дейност, представляващи части от недвижим имот, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете